Wat is een bijenzwerm?

In de maanden mei en juni en soms ook nog wel in juli vermeerderen bijenvolken zich. Zij doen dit door een zogenaamde zwerm. Een flink deel van het volk, enkele duizenden bijen, gaat er vandoor met de koningin in hun midden. Ze gaan op zoek naar een nieuw onderkomen.

Voordat ze dit hebben gevonden maakt de zwerm een tussenstop. Ze vormen een klont bijen aan een boomtak, een hekje of een dakrand. Daar blijven ze een paar uur tot soms een paar dagen hangen. In de tussentijd gaan verkenners op zoek naar een nieuw permanent huis.

Hoe wordt een zwerm weggehaald?

Het weghalen van een bijenzwerm noem je ‘scheppen’. Wij zullen bij u langskomen om de zwerm te scheppen. Met beschermende kleding wordt geprobeerd de zwerm in een een lege korf te schudden.

Wanneer het grootste gedeelte van de zwerm, waaronder de koningin in de korf zit, wordt de korf in de buurt van de vindlocatie neergezet.

De overige bijen zullen zich bij de rest van de bijen in de korf voegen. Wanneer de zon onder gaat zullen de bijen niet meer uitvliegen en kan de korf worden afgesloten en worden opgehaald.

Bijenzwerm of wespennest?

Vaak worden wij gebeld door iemand die denkt bijen in of om het huis te hebben. Bij nader inzien blijken het vaak hommels of om wespen te gaan. Het verschil tussen een bij en een wesp is niet steeds voor iedereen duidelijk. Hierlangs kunt u zien hoe u een honingbij kan herkennen.

Contacteer ons om een bijenzwerm te scheppen. Voor wespen moet je naar de brandweer bellen. 

Hommelnesten zijn beschermd en mag je niet vernietigen, maar een imker kan je hier niet bij helpen. Gewoon laten zijn is de boodschap.


Contacteer ons!

Onze imkers voor het gratis ophalen van zwermen zijn actief in de regio Tongeren, Hoeselt, Bilzen, Diepenbeek, Riemst en Lanaken.